Česko v digitální Evropě

Česko v digitální Evropě je základní vládní koncepcí, která se zaměřuje na jednotný digitální trh v Evropě (Digital Single Market, DSM) a stanovuje hlavní a dílčí cíle České republiky v oblasti vyjednávání o digitálních agendách. Cílem dokumentu je na jedno místo shrnout hlavní témata týkající se politiky jednotného digitálního trhu v Evropě a nastavit základní principy proaktivního přístupu v prosazování souvisejících zájmů České republiky a jejích občanů. Česko v Digitální Evropě představuje dopředu hledící vizi. Dokument předpokládá a cílí na koordinovaný přístup aktérů státní správy a aktivní zapojení hospodářských a sociálních partnerů do konzultačních procesů. Vznik dokumentu byl iniciován na základě závěrů předsednictva Rady vlády pro informační společnost (RVIS) dne 23. března 2018.

Dokument Česko v Digitální Evropě je provazován na další strategické a poziční dokumenty vlády. Navazuje obecně na Koncepci působení ČR v EU, rámcovou pozici České republiky ke Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě a schválené poziční materiály k jednotlivým iniciativám a legislativním návrhům. Jednotný digitální trh v Evropě je horizontální oblastí, která v sobě nese řadu témat – od autorskoprávního rámce, přes ochranu soukromí on-line až po digitální zdanění. Provázanost a přesah témat vyžaduje koordinovaný přístup, díky němuž budou zájmy České republiky v Evropě prosazovány jednotným hlasem.

Naplnění cílů této koncepce není omezeno pouze rozsahem Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, ale vytváří předpoklady pro úspěšné vyjednávání o EU legislativě pro řadu dalších aspektů digitální společnosti. Příkladem jsou i inovace a společenské změny, podpořené koncepcí Digitální ekonomika a společnost, která je taktéž součástí společného souboru koncepcí Digitální Česko.

Průběžná aktualizace seznamu sektorových cílů a dílčích úkolů, stejně jako seznamu legislativních a dalších digitálních iniciativ EU je jednou z klíčových náplní stálého Výboru pro jednotný digitální trh v Evropě v rámci Rady vlády pro informační společnost (RVIS).

Řada na úrovni EU připravovaných legislativních změn se týká veřejné správy a bude následně implementována do českého eGovernmentu s využitím výstupů cílů Informační koncepce ČR, která je zbývajícím ze tří pilířů souboru Digitální Česko.

Kompletní dokument "Česko v digitální Evropě" je k dispozici ke stažení klikutím na tlačítko níže:

Dokumenty související s pilířem "Česko v digitální Evropě"

Struktura pilíře "Česko v digitální evropě"

Přehled "Hlavních cílů", "Dílčích cílů" a "záměrů"


ČDE - Hlavní cíl 01
INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ IMPLEMENTACE KONCEPCE


ČDE - Hlavní cíl 02
ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH A PŘÍLEŽITOSTECH V DIGITÁLNÍ AGENDĚ EU


ČDE - Hlavní cíl 03
PROSAZOVÁNÍ NÁRODNÍ POZICE ČR U PRIORITNÍCH TÉMAT V DIGITÁLNÍ AGENDĚ

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce