Digitální Česko startuje v jednotlivých resortech

Na úřadu vlády se v úterý 25. června poprvé potkali tzv. digitální zmocněnci za všechna ministerstva a centrální úřady. Úkolem digitálních zmocněnců, jejichž práce a pravomoci vyplývají z dubnového usnesení vlády, bude hlavně plnění částí strategie Digitální Česko v rámci jejich resortů.

„Nejde o to mít člověka, který na svém úřadu udělá všechnu práci spojenou s Digitálním Českem. Cílem je mít tam člověka, který má přístup na poradu vedení, který dobře zná vnitřní chod úřadu, zná jeho agendy, a je tudíž schopen zajistiti koordinaci digitalizačních procesů i řízení potřebných změn,“ uvedl na úvod vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Úkolem zmocněnců bude nejen koordinace digitalizačních projektů v rámci svých resortů, ale také reportování výsledků na Radě vlády pro informační společnost a sdílení příkladů dobré praxe. „Na řadě míst se setkáváme s tím, že se někomu podaří dobrá zadávací dokumentace, která vede k úspoře peněz i času. A jde přitom o nějaký typizovaný produkt, jako jsou třeba tiskárny. Pak není důvod, abychom si tyto zkušenosti a dokumenty nesdíleli napříč státní správou místo toho, aby každý resort do nekonečna vymýšlel kolo,“ říká Dzurilla.

Z toho plyne i profil digitálních zmocněnců, kteří nutně nemusí být IT specialisté. Mnohem důležitější je znalost fungování daného resortu a manažerské dovednosti. Proto se v úterý na úřadu vlády sešli náměstci různých ministerstev a obecně spíše vysoce postavení úředníci.

Jedním z problémů velkých digitalizačních projektů ve státní správě je totiž fakt, že takového projekty automaticky skončí na IT oddělení. Jenže takto rozsáhlé projekty, jako je třeba zavádění velkých informačních systémů, s sebou nesou i spoustu netechnických záležitostí, zejména znalost rozhodovacího procesu v dané agendě, legislativní aspekty a další oblasti. Digitální zmocněnci by proto měli uvnitř resortů koordinovat všechny potřebné odbory a oddělení, aby výsledek odpovídal očekávání i vynaloženému času a penězům.

Mezi první úkoly pro digitální zmocněnce patří vybrat z 808 vládou schválených záměrů strategie Digitální Česko ty, které je možné nejrychleji a nejjednodušší cestou uvést v život. „Chceme začít těmi projekty, kvůli kterým není nutné měnit legislativu a dělat podobně zdlouhavé kroky. Cílem je poskytnout prostřednictvím Portálu občana lidem i firmám maximum služeb v digitální podobě, které budou moci využívat z domova od svého počítače,“ vysvětlil Dzurilla.

Digitální zmocněnci by se měli scházet jednou měsíčně vždy po jednání Rady vlády pro informační společnost.