Implementační plány programu Digitální Česko

2019

Usnesení

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2019 č. 255
k Implementačním plánům programu "Digitální Česko"

(pdf, 135 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2019
(pdf, 811 kB)

 

Informační koncepce ČR

 

Česko v digitální Evropě

 

Digitální ekonomika a společnost

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce