ISSS 2019 – když se věci hýbou kupředu

Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě se nesla v pozitivním duchu. Mimo posunu v digitalizaci státu odhalila otevření spolupráce mezi státem a komerčním sektorem, a především názorovou shodu napříč politickým spektrem.

Již dvaadvacátý ročník setkání zástupců vlády, státních institucí a soukromých firem v rámci konference zaměřené na implementaci moderních ICT technologií do státní sféry a digitalizaci společnosti, konané prvního a druhého dubna přinesla nejedno překvapení. Po mnoha letech to byla především spokojenost všech zainteresovaných, že se započatá cesta digitalizace začíná konečně výrazněji projevovat. Politická reprezentace došla ke shodě nad strategií Digitální Česko (schválena vládou v závěru loňského roku) a k vidění byly také první výsledky. Většina prezentací a diskusí se věnovala tématům, jako jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, Portálu občana, elektronizaci zdravotnictví, digitálním technickým mapám či aktuálním problémům samospráv. Svůj prostor dostala kybernetická bezpečnost a ochrana osobních dat.