Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve středu 5. června v pořadí již třetí seminář k digitální ekonomice, tentokrát na téma „Technologie blockchain v digitální ekonomice“

Seminář pro státní zaměstnance, malé a střední podniky a novináře k tématu blockchain vznikl ve spolupráci siniciativou Blockchain Republic. První a druhá část setkání byla věnována představení využití blockchainu a technologií distribuovaného registru (DLT).  Experti se zaměřili na otázky ochrany osobních údajů, kyberbezpečnosti a regulatorních překážek v souvislosti s DLT. Třetí část setkání představila praktické příklady dobré praxe v ČR i zahraničí.

Na akci vystoupili náměstci ministra Jan Dejl a Petr Očko,  Milena Jabůrková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR Marta Piekarska ze společnosti Hyperledger/Linux Foundation, Maria Staszkiewicz z České fintech asociace a Blockchain Republic,  Hana Gawlasová ze Squire Patton Boggs a další.

Účastníci semináře se například dozvěděli, že:

 • Blockchain je jednou z technologií distribuovaného registru, které proměňují internet v transakční síť. Umožňuje bezpečné a bezprostřední sdílení a ukládání hodnoty v elektronické podobě bez obavy ze zneužití či manipulace.
 • Podle WTO a Světového ekonomického fóra může blockchain ušetřit až 30 % celkových nákladů ve finančním sektoru a logistice a přispět tak k posílení mezinárodního obchodu až o bilion dolarů v nejbližším desetiletí.
 • Blockchain a technologie distribuovaného registru jsou mnohem víc než jen kryptoaktiva. Promlouvají do celé řady sektorů.
 • Mezi hlavní přínosy blockchainu patří snížení administrativní zátěže, vysoká míra zabezpečení a transparentnost.
 • Česká republika zvažuje v souvislosti s technologií blockchain změny v právní úpravě. Měly by vyřešit stávající omezení pro jeho použití a to hlavně v oblasti mezinárodního obchodu, logistiky nebo finančního sektoru. Legislativní změny by měly vycházet z principu technologické neutrality a být ukotveny v občanském zákoníku. Novely zákonů by měly počítat například s možností zápisu instrumentů používaných v mezinárodním obchodě a některých cenných papírů do decentralizované databáze.
 • Blockchain přináší nové obchodní modely postavené na decentralizaci a tzv. tokenizaci (způsob, jak právo na věc vyjádřit digitálně a jednoduchý převod hodnoty). Umožňuje šifrování a nedovoluje záznamy libovolně měnit nebo kopírovat.
 • Budoucnost použití blockchainu je zejména v obchodních a dodavatelských řetězcích & logistice, inteligentních smlouvách, financování obchodu, ale využití může najít dokonce i ve stavebnictví.
 • V oblasti bezpečnosti potravinového řetězce a řízení rizika kvality potravin umožňuje technologie blockchain rychlejší identifikaci problémů spojených s prošlými potravinami a minimalizaci vzniku rizik pro zákazníky. Urychluje sledovatelnost všech produktů a kroků v dodavatelském řetězci, tím zvyšuje bezpečnost potravin, optimalizuje logistiku a snižuje plýtvání potravinami o třetinu.
 • V oblasti finančních transakcí umožňuje blockchain vypořádávání přeshraničních plateb v reálném čase. Odstraňuje potřebu prostředníků, a tím zvyšuje transparentnost a rychlost finančních operací, které je tak možno realizovat bezprostředně 24 hodin 7 dní v týdnu.
 • V dopravě blockchain snižuje náklady a zvyšuje transparentnost napříč dodavatelskými řetězci. Odstraňuje neefektivnost procesů založených na oběhu papírových dokladů. Zvyšuje dohledatelnost zboží při transportu až o 15 %, snižuje prodlevy a zkázu rychloobrátkového zboží.   
 • V zemědělství technologie blockchain nabízí lepší přehled o dodávkách a kvalitě vyprodukovaných surovin. Díky zpětné dohledatelnosti a identifikaci procesů v pravý čas na správném místě se zvyšuje důvěryhodnost u spotřebitelů.
 • Ve stavebnictví může blockchain přispět k automatizaci, lepšímu využívání digitálních technologií a udržitelné mobilitě. S využitím technologie blockchain se mohou opravy silnic zrychlit až o 30 % a využitelnost cest zvýšit z 12 na 18 let.
 • Technologie blockchain má využití i v oblasti vzdělávacího systému. Nabízí ukládání a sdílení známek, kreditů a potvrzení o kvalifikaci na evropské úrovni. Využití najde blockchain i při vydávání a správě cenných papírů nebo náhradě digitální ID papírových občanských průkazů.