Nová publikace „Digitální Česko v digitální Evropě“

Předložená publikace „Digitální Česko v digitální Evropě“, která vznikla v rámci výzkumného projektu TAČR „Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ realizovaného k využítí pro Úřad vlády ČR a Ministerstvo vnitra ČR, představuje jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat a přikládá i souhrnný seznam konkrétních kroků a doporučení.

Nastupující koncepty digitalizace a e-Governmentu, úzce spojené s termíny jako Industry 4.0 či Internet of Things, jsou v několika ohledech revoluční. Nenabízí pouze nové modely hospodářského růstu, které mnoha zemím umožní vstoupit do skupiny vysokopříjmových ekonomik, ale představují i další příležitost pro malé a středně velké země, jak se mezinárodně prosadit. Implementace a efektivní využití těchto konceptů totiž není samotnou velikostí ekonomik nikterak limitováno. Očekávaná vyšší míra hospodářského růstu se předpokládá především skrze vyšší stupeň automatizace a digitalizace výrobních procesů a služeb, uživatelsky snažší komunikaci mezi občanem a státem, úspěšnější boj proti finančním podvodům, efektivnější redistribuci sociální pomoci či vyšší míru státních úspor.   

Ačkoli Česká republika v posledních letech své úsilí v oblasti digitalizace a e-Governmentu zvýšila, v mnoha ohledech za svými evropskými protějšky stále zaostává. Předložená publikace „Digitální Česko v digitální Evropě“, představuje jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat a přikládá i souhrnný seznam konkrétních kroků a doporučení   pro oblasti:

  • Digitalizace veřejné správy a služeb;
  • Rozvoj digitálních dovedností a kompenzace nedostatku ICT pracovníků;
  • Elektronická fakturace a její využívání v členských státech EU;
  • Digitalizace malých a středních podniků;
  • Regulace e-Governmentu v EU;
  • Podpora startupů;
  • Kyberprostor a kybernetická bezpečnost ČR.

Komplexní doporučení jsou založena především na současných „best practices“ ostatních evropských zemí. Základním bodem přitom byl výběr takových metod a postupů, které socio-ekonomicky nejvíce odpovídají českému prostředí a mají tak potenciál být v České republice efektivně implementovány. 

Autorský tým ŠKODA AUTO Vysoké školy je přesvědčen, že Česká republika má mnoho předpokladů a příležitostí probíhající digitalizační transformaci vyspělých zemí úspěšně zvládnout a tím pádem rozvinout svůj hospodářský potenciál. Předložená publikace by měla být vnímána jako jeden z nástrojů přispívajících ke splnění tohoto cíle.