Pilíře programu Digitální Česko

Základní informace o programu

Strategie koordinované a komplexní digitalizace
České republiky 2018+

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce