Potenciál a využití Center pro digitální inovace

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se uskutečnil již čtvrtý seminář Podpora Digital Innovation Hubs.

První část setkání účastníky seznámila s Centry pro digitální inovace. Byl představen jejich potenciál, využití a budoucnost. Pro inspiraci byl prezentován tzv. „izraelský technologický zázrak“. Ve druhé části se představila česká Centra pro digitální inovace, zapsaná v evropském Katalogu Center pro digitální inovace a třetí část se věnovala zákaznické zkušenosti klientů.

Vystupujícími byli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Česko-izraelské smíšené obchodní komory, Ústavu státu a práva Akademie věd a zástupci Center pro digitální inovace. Konkrétně IT4Innovations, RCI ČVUT, DIGIMAT, CIIRC, CYBERSECURITY INNOVATION HUB, Technologického centra Hradec Králové a jejich klienti Invent Medical Group a firma Čermák.

Účastníci semináře se mimo jiné dozvěděli, že:

• Centra pro digitální inovace jsou ekosystémy, které se skládají zmalých a středních podniků, velkého průmyslu, start-upů, výzkumníků, akcelerátorů a investorů. Jejich cílem je vytvořit conejlepší podmínky pro dlouhodobý obchodní úspěch všech zúčastněných. Měla by sloužit jako kontaktní místa s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu imimo něj aumožňovat jim přístup kdigitálnímznalostem,technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením azapojení do inovačního ekosystému v regionu.

• Rámcový program Horizon Europe bude stěžejním nástrojem podpory výzkumu, vývoje a inovací vEU a poskytne podporu excelentního výzkumu ve veřejném sektoru, komercionalizaci vědeckých poznatků a průlomových inovací vpodnikatelské sféře; cílemprogramu Digital Europe jevybudovat vysoce výkonnou výpočetní techniku, podpořit základní kapacity umělé inteligence, posílit kyberbezpečnost, usnadnit přístup k digitálním dovednostem a zlepšit využívání kapacit prodigitální transformaci; program InvestEU nabídne také podněty aprogramy snižování rizik apomoc při hledání investic na dokončení digitální transformace aEvropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) podporuje mimo jiné budování a posilování infrastruktur Center pro digitální inovace, snižování digitální propasti a rozvoj místního potenciálu.

• Příklad z Izraele potvrdil, že digitální inovace a kreativní přístup ktechnologiím jsou základními předpoklady pro rozvoj ekonomiky svyšší přidanou hodnotou. Stát může rozvoj digitální ekonomiky akcelerovat dlouhodobými a systematickými investicemi, maximálním snižováním byrokracie aregulací a podpůrnými daňovými pobídkami. Prioritou by mělo být zlepšení celkového ekosystému země, podpora kvalitního způsobu života, včetně škol a restaurací avyužití technologického potenciálu země, což následně může přivést větší zájem investorů. Izraelvede lidi kpřebírání zodpovědnosti a podporuje je vochotě riskovat a investovat dorizikového kapitálu.

• Centrum pro digitální inovace DIGIMAT poskytuje vzdělávací a poradenskou činnost prodigitalizaci malých a středních výrobních firem vJihomoravském kraji. Hlavními cíli centra jekoordinace, propagace a vzdělávání voblasti digitalizace a Průmyslu 4.0, poradenské služby vdigitálních technologiích a podpora vzniku projektů nových řešení vevýrobních firmách.

• Národní superpočítačové centrum IT4Innovations provozuje nejvýkonnější anejmodernější superpočítačové systémy vČeské republice a poskytuje otevřený přístup ktěmto zdrojům. Firmám nabízí pronájem výpočetního času, smluvní výzkum i dlouhodobější projekty společného výzkumu na národní i evropské úrovni.

• Centrum pro digitální inovace Research Center for Informatics (RCI) je centrem vědecké excelence voblasti informatiky a umělé inteligence. Poskytuje služby voblasti Computer vision, umělé inteligence, strojového učení, robotiky, bioinformatiky, počítačové grafiky, tzv. Embeded security, teoretické počítačové vědy a High Performance Computing.

• Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma propojující inovační leadery – univerzity, firmy a oborové organizace, je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a přispívá krozvoji a zavádění Průmyslu 4.0 vČR.

• Pro Cybersecurity Innovation Hub (CIH) je charakteristická multidisciplinarita, spolupráce institucí, spolupráce a podpora obecně. Strategickými oblastmi CIH jsou výzkumné strategie, národní strategická spolupráce, mezinárodní spolupráce a průmyslová spolupráce. Vrámci sektorového působení se CIH zaměřuje zejména nadodávky elektřiny, plynu a vody, dopravu, skladování a komunikace, veřejnou správu a obranu a vzdělávání.

• Hlavní aktivitou Technologického centra Hradec Králové (TCHK) je rozvoj podnikání vregionu Královéhradeckého kraje, kde provozuje vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor. Aktivně se podílí na prosazování nových technologií do škol i do firem. Malým a středním podnikům nabízí spolupráci při zavádění aktuálních trendů a implementaci nových řešení. TCHKse specializuje na letectví.

• Biotechnologický start-up na trhu s ortotiky a protetiky (O-P) Invent Medical Group aplikuje Direct Digital Manufacturing u zakázkových O-P pomůcek a stalse leaderem voblasti zakázkových O-P pomůcek zhotovených 3D tiskem. Zaměřuje se i na léčbu polohových deformit lebky u dětí pomocí kraniálních remodelačních ortéz dětí zcelého světa. Při digitalizaci technologie výroby kraniálních ortéz firma spolupracovala s IT4Innovations zejména díky optimální výpočtové kapacitě, technickému a personálnímu vybavení, vysoké úroveni znalostí, lokaci i možnosti financování.

• Výrobce vysoce kvalitních kompozitních kluzáků firma Čermák využívá 3D technologie k posunutí výroby letounů vpřed. STechnologickým centrem Hradec Králové spolupracovali na prototypech letounů, vývoji a výrobě forem i speciálních kompozitních dílů ataké se díky němu dokázali lépe propojit slokálními oborovými specialisty.

Další semináře budou následovat na podzim.