Priority

Priority programu

U těchto vybraných priorit již probíhá realizace za účelem připravit půdu dalším dílčím cílům

01 Priority pilíře „Česko v digitální Evropě“

02 Priority pilíře „Informační koncepce České republiky“

03 Priority pilíře „Digitální ekonomika a společnost“

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce