Usnesení Vlády ČR č. 629 – Schválení koncepčních dokumentů

 Vláda

I. schvaluje dokumenty obsažené v části III materiálu čj. 820/18;

  1. Úvodní dokument „Digitální Česko“,
  2. Česko v digitální Evropě,
  3. Informační koncepce České republiky - koncepce vytvořená na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., oinformačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, stanovující cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let,
  4. Digitální ekonomika a společnost – koncepce, která navazuje a rozvíjí Akční plán pro Společnost 4.0,
  5. Změny Statutu Rady vlády pro informační společnost;

 

více informací naleznete v přiloženém dokumentu: