Vláda schválila implementační plány Digitálního Česka

Vláda schválila implementační plány Digitálního Česka. To v praxi znamená 808 záměrů, 192 milníků, 257 indikátorů, 147 rizik a celkem 15 implementačních plánů. Mezi priority programu pro letošní rok patří například další vylepšování Portálu občana, pokrok v digitalizaci stavebního řízení a územního plánování či rozvoj digitálních služeb, které podporují konkurenceschopnost a snižují administrativní zátěž pro podnikatele.

„Na rok 2019 jsme schválili rozpočet ve výši dvacet milionů korun, který je určen hlavně pro manažery programu, koordinátory, konzultanty, analytiky a je to určeno pro společnost NAKIT, která je pod Ministerstvem vnitra, plus konkrétní záměry u jednotlivých rezortů, kterých je celkem za 95 milionů korun. Tyto finance si jednotlivé rezorty musí zabezpečit z vlastních rozpočtů, protože si myslíme, že na to mají prostor,“ uvedl po jednání vlády předseda vlády Andrej Babiš.

Cílem schválených dokumentů je popsat základní priority programu Digitální Česko na rok 2019 a hrubý rozpočtový výhled na rok 2020.

Dokument je stejně jako celá koncepce Digitální Česko rozdělen do tří pilířů: Česko v digitální Evropě (ČDE), Informační koncepce České republiky (IKČR) a Digitální ekonomika a společnost (DES). Každý z pilířů má své vlastní priority.

Z hlediska ČDE je hlavní Zapojení ČR do evropské a mezinárodní spolupráce. „Česká republika se hrdě řadí k liberálně smýšlejícím státům Unie, které dotváření jednotného digitálního trhu v Evropě dlouhodobě podporují. Digitální technologie a s nimi spojený rozvoj ekonomiky a společnosti nám nabízejí obrovské příležitosti. Je naším klíčovým zájmem je využít ve prospěch českých občanů a podniků.“ uvádí schválená koncepce.

IKČR slibuje uživatelsky přívětivé a efektivní „on-line“ služby pro občany a firmy. Toho má být dosaženo propojením agendových portálů na portálu občana včetně publikace nových služeb. Kromě toho je v plánu příprava katalogu digitálních služeb orgánů veřejné moci či analýza úplných elektronických podání. Mimo to jsou v plánu další kroky směřující k digitalizaci stavebního řízení, podpora využití sdílených centrálně poskytovaných služeb eGovernmentu pro soukromoprávní

subjekty a využití soukromoprávních systémů, služeb a prostředků pro potřeby státu. To v praxi znmená třeba bankovní identitu, jinými slovy občané by měli možnost přihlásit se do státních systémů prostřednictvím internetového bankovnictví.

DES si vytkl za cíl zvýšit připravenost občanů na změny trhu práce, které s sebou digitalizace nevyhnutelně přinese. Mimo to má být vypracována Národní strategie umělé inteligence a také má být připraven efektivnější systém přímé i nepřímé podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Materiály ke stažení zde.